3.5.06

Radikales forslag til åbne standarder????

Gad vide, hvordan det gik i Folketinget i eftermiddag, hvor de Radikales forslag om åbne standarder var til førstebehandling. Partiet ønsker blandt andet, at Folketinget skal tvinge staten til at bruge åbne standarder i kommunikationen med borgere og virksomheder. Hvis Dansk Folkeparti har stemt for forslaget, er der skabt flertal for det uden om regeringen.
Jeg bad DF's politiske ordfører Jørn Dohrmann ringe til mig efter afstemningen, men gik fra kontoret klokken 18 og ved ikke, om punktet da var sluttet. Så vidt jeg ved har Dohrmann tidligere sagt, at han gerne ser åbne standarder, men ikke hvis det forårsager ekstra omkostninger.
Umiddelbart ku' jeg forestille mig, at hverken borgere eller virksomheder ville være særligt begejstrede for fremover at få alle henvendelser fra det offentlige i det åbne dokumentformat ODF, som Microsofts Officepakke p.t. ikke kan håndtere. Men måske giver Microsoft sig på et tidspunkt.

Bannerføreren for forslaget, Morten Helveg Petersen, fremsatte forslaget den 30. marts. Begrundelsen for at gå efter de åbne standarder er at fremme konkurrencen. I dag sidder Microssoft med sine egne standarder tungt på den offentlige sektor, og det får hårene til at stritte på de Radikale, SF'erne og Enhedslisten. At Microsoft selv har lagt sin XML-standard frem til godkendelse som åben standard har ikke påvirket holdningen. Det er ODF, der tæller.

Ifølge de Radikales forslag skulle Folketinget pålægge regeringen at sikre, at det offentliges brug af it- og herunder af software er baseret på åbne standarder. I den sammenhæng skulle regeringen senest den 1. januar 2008 sørge for, at der i udbudsmateriale fra det offentlige skal tages højde for det ønskværdige at, der også bliver muligheder for at byde ind med teknologi, som overholder åbne standarder.

Ifølge mine kilder ville et eventuelt nej i eftermiddags dog ikke indebære et endeligt stop for indførelse af åbne standarder i det offentlige. Ingen bør undres, hvis regeringen en gang i efteråret selv kommer med et lovforslag, der har åbne standarder på programmet, omend sandsynligvis ikke med så bastante krav.

4 kommentarer:

Dorte Toft sagde ...

OBS OBS. Tidsstemplet på dette indlæg stemmer ikke. Jeg skrev i eftermiddag et udkast til indlægget, men satte det ikke på, fordi jeg ventede på den endelige afgørelse i Folketinget. Her til aften skrev jeg udkastet om, og satte det på omkring kl. 22.30. I øvrigt efter forgæves at have søgt efter afgørelsen på www.Folketinget.dk. Ikke en stavelse. Referater tager 9 dage, står der. Folketinget sku' nok ansætte nogle kommunikationsfolk, der kan rubbe neglene.

Trine-Maria sagde ...

Eller msåke bare nogle "live-bloggere" der kunne dække sagerne direkte fra salen :-)

Dorte Toft sagde ...

Selvfølgelig, Trine-Maria. Jeg tænkte gammeldags. I øvrigt har jeg i dag talt med Dansk Folkepartis it-politiske ordfører Jørn Dohrmann, og jeg blev klar over, at jeg havde bommet mig i teksten. Der skete ikke en afstemning i forbindelse med en førstebehandling. Her kom alle partiers it-ordførere med principielle positive tilkendegivelser, og nogle kom med spørgsmål, som skal afklares, inden andenbehandlingen sker om nogle få uger.
Dohrmann selv ønsker afklaret, om skiftet til åbne standarder bliver dyrt. Hvis det ikke øger omkostningerne, vil Dansk Folkeparti stemme for. Han syntes i øvrigt, at den side af sagen for længst kunne have været belyst.
Om Jørn Dohrmann kan jeg i øvrigt fortælle, at da avisen Computerworld for nogle år lavede en slags eksamen for de it-politiske ordførere, viste Dohrmann sig at være den, der havde sat sig bedst ind i det område, som han havde ordførerskab for.

Scandinavian sagde ...

I følge Berlingske Tidende er Open Document Foundation (http://www.oasis-open.org) klar med et tillægsprogram til Microsoft Office, der gør kontorpakken i stand til at anvende ODF som standardfilformat. Desuden skulle det kunne konvertere mellem Microsfts egne formater og ODF.

Et sådant tillægsprogram vil være, omend ikke et kvantespring, men dog et skridt i den rigtige retning. Det sætter organisationer i stand til, at anvende ODF uden at skifte front-end for deres ansatte, alternativt gøre det for en medarbejdergruppe (eller applikation) ad gangen.

Under alle omstændigheder, vil det gøre en transition mere fleksibel og formentlig skabe større tryghed hos både brugere og beslutningstagere.