8.5.06

Web Dogma '06

Der findes uendeligt mange web-steder, der fungerer a.h.t., blandt andet fordi stedets ejer og designeren lader egne egoer vinde over hensynet til dem, der er målgruppen for web-stedet.
Det har fået amerikaneren Eric Reiss, der igennem mange år har arbejdet med brugervenlighed og meget andet her i Danmark, til at nedfælde, hvad han kalder Web Dogma '06.
Reiss luftede de 10 bud første gang i marts på en opslagstavle i Vancouver. Det var under konferencen The 6th Annual Information Architecture Summit, hvor han selv talte om innovation og "best practice".
Han rammer lige på kornet, synes jeg, og derfor bad jeg om lov til at vidergive dem på denne blog. Her er de:

10 dogmer for gode web-steder
1. Anything that exists only to satisfy the internal politics of the site owner must be eliminated.
2. Anything that exists only to satisfy the ego of the designer must be eliminated.
3. Anything that is irrelevant within the context of the page must be eliminated.
4. Any feature or technique that reduces the visitor's ability to navigate freely must be reworked og eliminated.
5. Any interactive object that forces the visitor to guess its meaning must be reworked or eliminated.
6. No software, apart from the browser itself, must be required to get the site to work correctly.
7. Content must be readable first, printable second, downloadable third.
8. Usability must never be sacrificed for the sake of a style guide.
9. No visitor must be forced to register or surrender personal data unless the site owner is unable to provide a service or complete a transaction without it.
10. Bread any of these rules sooner than do anything outright barbarous.

"Nummer 10 har jeg tyvstjålet fra Orwell," siger Eric Reiss til mig. Han skønner også, at mange kan få svært ved at overholde alle dogmer.
Lars von Trier har med sine dogmefilm naturligt nok også været en inspiration, fortæller han. Reiss har i øvrigt selv lagt stemme til flere af personerne i filmen "Dancer in the Dark" med Bjørk.
Hans websted http://www.e-reiss.com/ rummer meget mere om design af websteder.

Ingen kommentarer: