12.6.07

Fortsat farce med Århus-sygehussystemer

Stakkels læger og sygeplejersker i det gamle Århus Amt. På trods af de kolossale investeringer i, hvad der vist er en Rolls Royce inden for elektroniske patientjournaler (EPJ), har personalet i en uges tid været henvist til papir, blyant og helt simple it-systemer, skriver Computerworld.

Et splinternyt medicinmodul skulle erstatte et relativt nyt medicinmodul, og det nyeste kunne endnu mere. Det skulle der tages hensyn til i data, så disse skulle konverteres, så de kunne bruges af det nyeste system.

Konverteringen skulle være sket over en weekend, men tog ekstra tre dage. Noget gik alligevel galt, så det blev en ommer. Og selv efter den, gik det ikke godt. F.eks. blev folk smidt af systemet, og svartiderne var alt for lange.

"Problemet skyldes, at systemet optager mere hukommelse end ventet," lyder forklaringen!!!

Oooops. Hvorfor man ikke havde testet alt det nye på en parallel installation, inden man cuttede det gamle? Der var ikke penge til det, siger Leif Vestergaard Pedersen, sundhedsdirektør i Region Midtjylland!!!!

"Vi sparede på ørene, men lod kronerne rulle", lyder efterrationaliseringen fra sundhedsdirektøren, der frikender softwareleverandøren Systematic og tager al ansvar på regionens skuldre.

Tilbage i 2005 sagde sundhedsdirektøren ellers, at der nok havde været problemer med EPJ i Århus Amt, men indsatsen har været flot, og det gik skam godt fremad. Tjek denne artikel på Ingeniøren.

"Gode ting tager tid", pointerede han da. Tiden vil vise, om det er gode ting.

Regningen lyder foreløbig på omkring 350 millioner kroner, så vidt jeg kan skønne. Da jeg tilbage i 2004 skrev en artikel, der gjorde Amtet meget utilfreds med mig, lå prisen på 240 millioner. Amtet valgte den gang at reagere ved at udsende en pressemeddelelse, der ses her.

Næstsidste afsnit i Århus-pressemeddelelsen lød således:

"Århus Amts EPJ-system vil være fuldt implementeret i løbet af 2006."

10 kommentarer:

Per Nielsen sagde ...

Du glemmer i dine beregninger, at omkostningerne ved implementering, skal afdelingerne selv finde indenfor deres eget budget. Decentraliseringen af den omkostning kan ikke spores, indgå i beregninger eller blive stillet det gamle Århus Amt til regnskskab. Smart nok. Mit gæt er udgiften snarere er 500 mio end 350 mio.

Dorte Toft sagde ...

Sært, at der ikke er sikret en vis sporbarhed, så man har et samlet overblik over økonomien. Eller, som du skriver, smart. For dem, der nødig vil have beløbet sat i relation til andre ting på sygehusområdet.

Anonym sagde ...

Hvor længe vil man blive ved med at føre et totalregnskab, der rækker tilbage til 1999, over "hvor meget Århus' EPJ har kostet"? Det virker ret omsonst.

Det svarer jo til, at DSB skulle medregne omkostningerne for samtlige historiske damplokomotiver, når de opgjorde, hvad IC4-toget har kostet.

Den EPJ-software, der kører i Århus i dag, plus det, der er undervejs, har jo ikke kostet i nærheden af 350 mio.

Og så kan jeg vist rolig sige, at man ikke har megen indsigt i de gamle amters EPJ-økonomi, hvis man tror at det er Århus, der forsøger at skjule noget. Tværtimod har de spillet med fuldstændig åbne kort - og derfor fået en masse hug i pressen.

Derimod har andre af de gamle amter - ingen nævnt, ingen glemt - i årevis omplaceret udgifter til deres EPJ-udvikling i regnskaberne, så det så ud som om de næsten ikke brugte penge på det...

Per Nielsen sagde ...

Den vigtigste grund er at man som politiker er sat til at FORVALTE en økonomi, der skal tage udgangspunkt i at sikre borgerne får mest muligt for de tilskud der tildeles fra centralt og lokalt regi. Hvis det gamle Århus Amt er så åben omkring deres udgifter, hvorfor er det så omdrejningspunkt for størstedelen af borgerne - og ikke at forglemme klinikere, der lever med de prioriteringer sundhedspolitikere beslutter? Hvorfor ikke kigge på nytteværdien? Jeg synes som borger i Region Midt, at det er dyrt min medicin kan registreres elektronisk for knap en halv mia. kr. Alle lovordene om hvad der venter forude indenfor den elektroniske patientjournal er ikke indfriet endnu. Hvorfor kalder man epj i Århus for kejserens nye klæder..?

Anonym sagde ...

Det er jo let nok at postulere: 'Hvorfor kalder man epj i Århus for kejserens nye klæder..? '. Hvem er man?

Når der nu er gået en uge efter den her problemfyldte datakonvertering og den nye version er kommet til at køre mere stabilt kunne jeg godt tænke mig at høre brugernes udmelding.

Det er jo grænsende til det useriøse at postulere at det eneste du som borger har fået for hvad du gætter på er 500 mio. er at registrering af medicin nu sker elektronisk.

Dorte Toft sagde ...

Jeg har jo fulgt EPJ i mange år, og set hvorledes f.eks. Viborg amt startede tidligt og relativt uambitiøst. Det er vel, hvad der kan kaldes 1. generations EPJ, og jeg har hørt en masse godt om det.

Århus-projektet fik efterhånden sat overliggeren meget højt. Ambitionerne startede i en overkommelig størrelse, men er vel endt med et ønske om at få skabt noget af det mest moderne og avancerede på området.

Og på papiret ser det godt ud, så vidt jeg har forstået. Men var ambitionerne ikke urealistisk høje for eksempel hvad angår det helt centrale fælles integrationsmodul? Det har jo været et smertensbarn med problemer med svartider.

Jeg tror efterhånden, jeg hælder mest til en mere pragmatisk tilgang, såsom hellere en 80-procents løsning til tid og budget end en 100 procents løsning, der trækker ud og trækker ud.

Og så er jeg slet ikke i tvivl om, at når der kommer noget stabilt, brugbart EPJ, så vil patienterne høste masser af nytte i form af færre fejlbehandlinger, mindre fejlmedicin, kortere ventetider etc. etc.

EPJ er jo så meget andet end medicinmodulet, nemlig også det kliniske notatmodul, hvor bl.a. lægen fører sine notater, booking, laboratoriesystemer og kommunikation m.v.

Per Nielsen sagde ...

Kære anonym - udover en ekstrem dyr medicinering for indlagte og ambulante patienter, så har 'gevinsten' også været en ny række utilsigtede hændelser, med konsekvens for patientsikkerheden. Den sidste uges fadæse med at gå over til papir, kan ikke undgå at have påvirket det tal i negativ retning. Det gamle Århus Amt beregnede der var ca. 22.000 hændelser dagligt indenfor medicinering - et simpelt regnestykke at gange med 7 dage på papir. Hvad koster det f.eks at have klinikere til at opdatere den nye version af medicinmodulet igen? Husk at få det med i omkostningerne ved at indføre Århus EPJ.

Jeg synes også det lyder interessant at spørge brugerne, hvordan har du tænkt dig det skulle udføres i praksis?

Og helt enig med dig Dorte - det centrale i EPJ er journaldelen. Alle kan finde ud af at udvikle medicin til et elektronisk værktøj pga. de forudbestemte klassificeringer, koder og ID's. Klinisk er medicin det område, hvor der er flest forudbestemte fællesnævnere indenfor både kultur og praksis. Men det bliver spændende at se, hvad Systematic mener en klinisk proces består af. Hvis vi får det at se.

Anonym sagde ...

Jeg prøver igen:

- Udgifterne til det nuværende plus fremtidige Århus EPJ er IKKE 350 mio. Og slet ikke 500 mio.

- Hvorfra ved I, at det var integrationsplatformen, der var skyld i, at nogle svartider i tidligere udgaver var for lange? Hvor ved I fra, at svartiderne ikke er bedre i den version, der nu er i drift? Ved I hvordan disse forbedringer er opnået? Nej? Det tænkte jeg nok.

- Hvordan kan man samtidig påstå at Århus EPJ er kejserens nye klæder og påstå at det, at måtte leve med papirjournaler i en uge, er en skandale? Det er jo netop en skandale at gå tilbage til papir, fordi EPJ er så nyttig, at man ikke vil undvære den.

- Hvor ved I fra at Viborg Amt ikke var et af de amter, der strategisk omplacerede EPJ-udgifter for at få deres løsning til at se kunstigt billig ud?

- Og hvorfor taler ingen om HS' EPJ? De har fire gange så stort et budget som Århus, kun dobbelt så mange brugere - og er kun nået halvt så langt i udviklingen med flere katastrofale setbacks undervejs.

Og vil I så ikke nok bare OVERVEJE om de informationer, I diskuterer på baggrund af, måske kunne være forkerte - i stedet for bare at opfinde jeres egne "fakta" og/eller kæfte op ud fra hvad pressen skriver?

Det er nogle gange skræmmende så langt, der er fra virkelighed til debat. Men det gælder jo nok også på mange andre områder end EPJ...

Dorte Toft sagde ...

Der er en masse, som jeg ikke har en chance for at vide nok om.

Men hvad angår HS, så har jeg i her på bloggen skrevet grundigt om, hvorledes de har måttet skrotte den ambitiøse, kostbare satsning (og WMdata og IBM's Acure) - søg bare efter "Lavpraktisk EPJ-ommer". Den handler om, hvorledes de nu er i gang med en lavpraktisk løsning.

Og du har ret. Jeg har ingen viden om, hvorvidt integrationsplatformen stadig er en flaskehals. Men så vidt er jeg orienteret, så har man måtte hard-code nogle ting i stedet for have det totalt fleksible system, blandt andet for at få svartiderne på plads.

Er de så kommet på plads? Og hvad var den egentlige flaskehals, hvis det ikke var integrationsplatformen?

Og hvad regner du med at Viborg Amts' 1. generationssystem i virkeligheden kostede?

Og hvad er der galt ved, at man tager de EPJ-bevillinger, som der klart er fremgået af dagsordener for Århus Amt og nu suppleret med Region Midtjylland, og angiver dem som udgiften?

I øvrigt aner jeg ikke, om notatmodulet er i drift. Er det?

Per Nielsen sagde ...

Anonym - Det undrer mig hvor personligt du tager den kritik der rejses af Århus EPJ. Udover dine påstande mangler dokumentation, kritiserer du min baggrund for at deltage i denne debat - uden at kende den...? Jeg ville ikke rejse kritik, hvis jeg ikke netop var meget tæt på EPJ virkeligheden.

Jeg synes du skal komme med begrundelser for din viden om økonomi, svartider og den kliniske nytteværdi i stedet for at være fornærmet over kritikken af Århus EPJ. Du er ikke kliniker - så ville du ikke neglicere den usikkerhed der skabes om patientmedicinering, ved at overgå fra EPJ til papir. Jeg vil tilmed mene det er mangel på respekt overfor de klinikere, der i en uge har måttet dobbelregistrere, tjekke medicinoplysninger i journaler, udprintede skemaer, tidligere patientinformationer - du må befinde dig meget langt fra klinisk praksis, siden du tror det handler om man savner EPJ.

Jeg savner at få fakta fra dig, istedet for udokumenterede påstande om hvad du mener er forkert.

Jeg kender ikke økonomien bag EPJ i Viborg, men jeg hører jævnligt mange klinikere give udtryk for, at det er et kæmpe tilbageskridt at flytte arbejdssted fra Viborg til Århus, hvad EPJ angår.

Måske du i dit næste indlæg vil prøve at vurdere den kliniske nytteværdi i dine betragtninger?

Notatmodulet (klinisk proces) er ikke i drift endnu i Århus EPJ. Selv om Systematic og nogle sundhedspolitikere kommer med udmelding om Århus EPJ er ca 90% færdig, er driftsstaus noget anderledes. Medicinmodulet er så udrullet som det kan forventes - nogle specialafdelinger har ikke taget det i anvendelse, fordi det mangler kompleksitet til at håndtere medicinering af f.eks. intensive patienter etc. Rekvisition/svar er i pilotdrift på Randers Sygehus, men er ikke udrullet på andre sygehuse. Bookingmodulet kører på de afdelinger, der selv har besytemt om de vil tage det i anvendelse, det er ca. 50%. PAS (erstatter grønt system) kører med en opsætning, så det er muligt at indlægge/udskrive og flytte patienter. Der er flere funktionaliteter, men langt fra en komplet erstaning for et grønt system. Rent klinisk vil man nok stille spørgsmål ved, om det svarer til en 90% færdig løsning, især taget i betragtning, at journaldelen er omdrejningspunktet i en EPJ.