4.10.07

Folkeskoler fastlåses i gammeldags it

Hvorfor skal kontorpakker med vold og magt installeres på folkeskolernes udslidte pc'er? Hvorfor hører vi ingen overvejelser om, hvorvidt det bedre kan betale sig at bruge den type software via internettet?

Partiernes it-politiske ordførere har jo fokus på it i folkeskolerne, men der er kun fokus på den gamle kendte struktur, nemlig køb og lokal installation. Mange af ordførerne kræver, at de facto monopolet Microsoft(Windows og Office) skal smides på porten. Open Source (Linux og OpenOffice) skal installeres i stedet.

Hverken politikerne eller skolerne synes at have fokus på den moderne brug af webaseret software - Software as a Service (SaaS). Og det på trods af, at det vil være billigere. Det vil give pc'erne nogle ekstra leveår. Det vil fjerne belastning fra skolernes it-ansvarlige. Og det vil mindske behovet for køb af servere.

Meget væsentligt er også, at den nye form for software er jo tilmed skabt fra grunden til samarbejde på kryds og tværs om tekst, regneark og præsentation, og det burde da være en ovenud attraktiv funktionalitet på skoleområdet.

Med de "gamle" pakker, skal der typisk lirkes og nørkles med ekstra serverprodukter for at få det på plads. De webbaserede tilbud kan så også let inkludere mail og chat, vel at mærke med store indbokse, så elever og lærere ikke ustandseligt skal forstyrres med at slette.

Men stort set alle de it-politiske ordførere kræver altså, at folkeskolen skal frigøre sig fra sin afhængighed af Microsoft, både hvad angår styresystem (Windows) og kontorpakke (Microsoft Office) for i stedet at satse på anden installeret software. Og nogle af politikerne er fortalere for, at der udelukkende må anvendes såkaldt open source-software i hele den offentlige sektor.

Socialdemokratiets it-politiske ordfører, Troels Ravn, siger for eksempel til Computerworld, at skolebørnene også bør lære at bruge Open Source-programmer, ellers bindes de af vanens magt. Han er i øvrigt skoleleder.

At der så ikke er videre forskel på at bruge Microsoft Office og Open Office tænker ingen åbenbart over, selv om det forhold indgår i markedsføringen af Open Office. Ej heller tænker nogen over, at det vil være langt mere fremsynet og (tør man sige det) erhvervsrelevant at lære dem bruge de webbaserede produkter, hvor samarbejde er tænkt ind.

Tag bare den helt gratis "Google Apps for Education", en kontorpakke, der også inkludere mail (og chat)med kæmpe indbokse. Det bruges på stadig flere skoler og universiter i USA. Senest har University of North Carolina Greensboro, Clemson University, University of Texas San Antonio, Kennesaw State University og Arkansas State University meldt, at de går den vej, jvf. pressemeddelelse fra Google.

Arizona State University, der har 65.000 studerende, gik i lag med Google for lang tid siden. Det startede med skiftet fra universitets eget mailsystem til Gmail, og selv om det var frivilligt for de studerende, stormede de over på den nye platform. Neden for er en Google-finansieret reklamevideo, hvor "university technology officer" Adrian Sannier i februar 2007 fortæller, hvorfor Arizona-universitetet skiftede. Han hæfter sig blandt andet ved de store lettelser, det har medført for personalet, der arbejder med mailsupport (glemte passwords, savnede slettede mails etc.), og om det øgede sikkerhedsniveau.

Det er som nævnt reklame, men er du reklameallergiker, så giv alligevel mandens udsagn en ekstra chance. Der er fremsynethed at hente.

Nu er Google jo godt også ved at blive et hadeobjekt, også for dem, der er ideologiske grunde elsker open source-verdenen, men når disse bruger argumentet, at det bliver billigere med open souce-programmer end med Microsofts (uanset af MS giver 70 pct. rabat til skolerne), så burde de måske lige regne på for eksempel Google-eksemplet. Også på alle de sparede omkostninger til servere, support med videre.

I USA findes en del andre vel anmeldte webbaserede kontorpakker, såsom Zoho. Det store softwareselskab Adobe har just bebudet, at man nu også kommer med en webbaseret kontorpakke - og jo, Microsoft er skam også debuteret med et tilbud. Bloggen SassWeek samler lidt op om konkurrencen på området her.

At jeg har trukket Google frem skyldes dels, at produkterne foreligger på dansk, og at man længe har satset på skoleområdet.

Måske burde de it-politiske ordførere og skoleleder tage et nærmere kig på Googles undervisningstilbud, som de kan finde beskrevet her hos Google på dansk. Om ikke andet, så dog for at udvide horisonten, inden de kæmper videre om at få presset den gamle kæphest igennem.

Og for at gentage mig selv: Den moderne software er født til samarbejde, i modsætning til de gamle, der har rod i tiden, hvor tekstbehandling blev skabt til sekretærer og regneark til bogholdere og ingeniører. Vi er jo kommet så langt videre siden da.

I øvrigt bekræfter også denne sag mig i, at Danmark nok er blandt verdens førende lande, hvad angår it-brug, men Danmark er også et meget konservativt land, hvad angår it-brug, og det anser jeg for uklogt.

Hvad vil du foretrække til dine ungers folkeskole?

PS: Ja, jeg ved, at der er skoler, der ikke installerer softwaren på pc'erne, men på serverne (f.eks. en Citrix-løsning), så pc'erne mere fungerer som hvad der i gamle dage kaldes "dumme terminaler". Det er også en god økonomisk løsning, som også letter sikkerhedsproblemer, men der er altså samarbejdsaspektet og meget andet ved det nye.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Kære Bizze,
-du gør folkeskolen adeles uret, vi har skam taget både google (og google docs) til os, også Thinkfree for den sags skyld!

Folkeskolen skal ikke absolut proppes med MS Office. Når det nu sker, er det dels pgra. tradition, dels pgra. Microsofts agressive prispolitik på området.

Og så... fordi det gennem mange år, er kendt land for administratorerne på de danske folkeskoler. Og her ligger en skummel kerne! Det kendte, man ved hvad man har med at gøre...

Eks. bare for at henvise til et andet indlæg du har skrevet. Fru Jensen ønsker en computer der er nem at betjene, ringer og spørger til råds i min egenskab af administrator på en skole. Hun får en coputer med Linux...(SuSe)

Linux fordi jeg har den erfaring, at så skal jeg ikke ringes op i tide og utide, fordi computeren opfører sig mærkeligt..

Efter et stykke tid, vil fru Jensen have Windows som alle de andre, og køber styresystemet. Vi installere det - og fjorten dage senere, vil hun tilbage til Linux, for det kender hun, og det er ikke nær så besværligt..

Omvendt kunne jeg have skrevet historien, om Hr. Larsen der starter med en Windowsmaskine og får installeret Linux. Han vender tilbage til indows, for hvor er det besværligt at finde ud af Linux.

(Begge cases ikke fiktive, men real life!)

Det er vanen, der afgør hvad man bruger. Det er kendt land, der afgør om du bruger Open Office, Google Docs eller MS Office, hvor føler du dig hjemme.

Vores unger bruger løs af mulighederne, og lader sig endnu ikke hæmme, men på et tidspunkt vil de også have en 'foretrukken' pakke, og blive stående der...

I think!

I øvrigt velskrevede indlæg, en ren fornøjelse.

Hilsen jesper

Seebach sagde ...

Ah, man "fastlåses" altså ikke, bare fordi man ikke er hoppet på den nyeste software-mode-dille endnu. Webbaserede officepakker er endnu ganske unge, få år, og jeg har forståelsen at skole IT er noget der skal være ekstremt langtidsholdbart.
Hvis du har et setup med word 6.0 og en delt drev, som fungerer, og som lærene kender, så ville det da være uansvarligt at smide det på porten, bare fordi der er nogle nyt og smartere der glimter.
I øvrigt tror jeg du undervurderer specielt lærerenes omstillingsparathed. Da vi stille og roligt begyndte at bruge internettet i klassekommunikationen i gymnasiet, var lærerstanden på randen af strejke over spøgsmålet om hvem der skulle betale for deres internetforbindelse hjemmefra.

Dorte Toft sagde ...

@ Jesper. Glæder mig at høre at det også kribler og krabler over for det nye webbaserede. Og ja, vanens magt er stærk, men nye behov kan jo få vanemagten til at vige. Det sker i hvert fald for mig selv.

@ Seebach. Nu ville jeg selv være meget forsigtig med at kalde webbaseret software for seneste nye mode-dille. F.eks. har salesforce.com gennem flere år skræmt livet af den gamle kæmpe inden for salgssoftware Siebel med sin kæmpesucces. Kunderne er flokkedes til det web-baserede udbud, fordi salgsfolket elsker det (og de hader ellers at blive afkrævet data om kunder m.v.)

Kontorpakker på nettet er yngre. Googles er vel to-tre år, men også her sker der en meget hurtig ibrugtagning. Jeg selv venter på en lille stump kode, der også gør det muligt at bruge programmerne off-line, for det er jo ikke altid man kan være online. Men en styrke for mig at mine data bor på nettet og ikke på en pc, som jeg ikke altid får slæbt med.

Og a pro pos børn, der arbejder både på skole og hjemme, så virker det også smidigere, skulle jeg tro, en at maile frem og tilbage eller bruge USB-dimser til transporten.

Måske er lærernes omstillingsparathed større, end jeg ved, men snakker vi så ikke om de it-ansvarlige.

Jeg har kun adgang til vennepars unger. En af dem sagde til mig i en anden sammenhæng, hvor jeg spurgte ham om it og folkeskolen. "Hvorfor spørger du om det. It og folkeskolen har da ikke noget med hinanden at gøre. Min lærer forstår ikke en bjælde, så vi andre må hjælpe de elever, der ikke kan finde ud af det." Læreren havde først inden for det seneste år anskaffet en pc.

Og en lærer jeg kender. Hun fortæller mig om, hvorledes man bruger masser af tid på møder til at afstemme kalendere - noget, der ellers ret smidigt kan gøres via elektroniske gruppekalendere. Også her tror jeg, at Google har en løsning.

Men hun er måske på en oldsk skole:-)