3.9.06

Ineffektiv offentlig IT-anvendelse

Hvorfor kan eller vil det offentlige ikke tage lige så store effektiviseringsgevinst hjem ved it-anvendelse som det private erhvervsliv? Sløvsind? Angst for at blive hængt ud som den ubarmhjertige "nedskærer"? Manglende professionalisme? Eller er det simpelthen naturen af offentlige opgaver og administration, der gør det for svært?

Jeg ved simpelthen ikke, hvad forklaringen er. Men tallene i undersøgelsen "IT i prakisis 2006" udviser markant forskel på de resultater, som opnås via IT-anvendelse i de to sektoren.

Den store årlige undersøgelse, der foretages af Rambøll Management i samarbejde med de it-ansvarliges organisation Dansk IT, viser følgende:

36 procent af virksomhederne i den private sektor oplyser, at de I HØJ GRAD har fået effektiviseret de interne processer som følge af it-anvendelsen. I den offentlige sektor er det kun 19 procent.

31 procent af de private har i høj grad fået effektiviseret de eksterne rettede processer, mod 15 pct. i den offentlige sektor.

19 procent i den private sektor har gennem innovation "i høj grad" fået nye arbejdsprocesser på plads, mod 10 pct. i det offentlige.

21 pct. i den private sektor oplyser, at man i høj grad har opnået en hurtigere kundebetjening. I det offentlige oplyser 13 procent, at man i høj grad har evnet at sikre borgere og virksomheder hurtigere betjening.

I øvrigt siger 12 procent af erhvervsvirksomhederne at deres medarbejdere - som følge af IT-anvendelsen - i høj grad er blevet mere kompetente. I det offentlige er tallet kun 6 procent.

I undersøgelsen indgår arbejdspladser med i alt 900.000 ansatte, heraf de 400.000 i det offentlige. Jeg skriver lidt om forskellen i min klumme på bagsiden af Berlingske Business i morgen under overskriften "Ministre spilder skattekroner på IT". Men har nogen en forklaring på den store forskel, så giv meget gerne en kommentar via et klik på "Comments"

3 kommentarer:

blog.wernberg.org sagde ...

Dorte, jeg synes at det er en ekstrem vigtig debat som du rejser - og det er utroligt så lidt som effektivisering af offentlige arbejdsprocesser har haft af bevågenhed fra offentlig side. Jeg kommenterede allerede disse besparelsespotentialer i en artikel i Børsen 16. november 2004 (det er snart 2 år siden) - og intet er sket siden da.

Det jeg finder interessant er hvorfor - og nogle af de mekanismer som jeg synes er i spil er diskuteret i min blog, se her: http://blog.wernberg.org/index.php?/archives/15-A-fierce-comment-on-the-Municipalty-reform-of-Denmark.html

Christian Wernberg-Tougaard

Dorte Toft sagde ...

Ja, der skrives og konstateres forgæves. Og hvorfor? Er det selve den type mennesker, der kan tænke sig at arbejde i den offentlige sektor, som er skruet anderledes sammen i hovedet - altså selve rekrutteringen, der udgør problemet. Ligger problemet endnu tidligere - i den måde, som børn opdrages til at opfatte verden på, altså at staten er staten er staten. Et eller andet "flimsy", som man ikke kan ej heller bør stille krav om effektivitet til, kun kravet "send flere penge"? Og hvor er Ph.D.-projektet, der graver dybt i disse ejendommeligheder?
Dorte

Anonym sagde ...

Dorte, var det ikke noget for dig at give et bud på nogle af de nyere udviklinger på dette område, hvor man ser Helge Sander udpege sit eget nye leverandørdominerede IKT forum samtidig med, at man i Finansministeriet er i fuld gang med udarbejde en ny digitaliseringsstrategi.