3.10.06

For lange toiletbesøg eller rygepauser?

Japanske Hitachi er ved at lancere en teknologi, der gør det muligt på ethvert tidspunkt at vide, nøjagtig hvor en medarbejder er. Produktet Air Location Tags er ideelt for chef, der vil sikre "thorough and precise management of people", altså grundig og sikker styring af sine ansatte, fortæller bloggen engadget. Disse tags, der bliver en del af de traditionelle små plastik-adgangskort, bygger på brug af RFID (Radio Frequency Identification - radiosenderteknologi)kombineret med WIFI, altså trådløs kommunikation.

Hitachi bør nok ikke forvente kø ved døren fra skandinaviske ledere, omend visse af disse i deres stille sind nok ind imellem kunne ønske at vide lidt mere om, hvor i alverden medarbejderne er, hvis ikke de lige er i færd med at gøre det, de er ansat til. ("Hm, hm. Så ryger Jensen dagens ottende cigaret foran bygningen og uret tikker....Fin statistik at have ved hånden, når Jensen forlanger lønforhøjelse.")

Men der må vel være afsætning i det danske landbrug? Nå nej, griser og køer har jo allerede RFID-brikker i ørene.

Ingen kommentarer: