29.10.06

Politiske rævekager bag EPJ

Tilgiv mig, men igen kommer jeg med alt for mange ord. De, der ikke interesserer sig for sagen om de elektroniske patientjournaler, behøver ikke at læse videre. Men det her handler også om slagsmål mellem ministre og mellem de forskellige sektorer i det offentlige.

Et spøjst spil bag kulisserne har ført frem til det nyeste kapitel i sagaen om sygehusenes elektroniske patientjournal. Som bekendt har regeringen og de kommende regioner jo oprettet Den nationale EPJ-organisation, der skal få afhjulpet ulemperne ved det anarki, der hersker på EPJ-området.

Spillet involvere flere konsulenthuse og flere ministerier. Som jeg hører det, synes den nye strategi dog først og fremmest at være udsprunget af hovsa. Ikke af solidt, planlagt forarbejde.

Nu skal der jo skaffes fælles fodslaw om patientjournalerne. De forskellige sygehuses systemer skal naturligvis kunne ”snakke sammen”, og systemerne skal desuden række ud til hele sundhedssektoren. Måske skal der tilmed et helt nyt fælles system til.

Men først skal den nuværende situation evalueres. Hvad var mere nærliggende end, at den nye EPJ-organisation bad det såkaldte EPJ-observatorium, der hidtil har stået for evalueringsarbejdet, klare denne vurdering også? Men nej. Og det på trods af, at EPJ-observatoriet er offentligt finansieret, og at det har et rigtigt godt ry. I stedet vælger den politisk udpegede bestyrelse at anvende Deloitte, der i flere år ikke rigtig har været tæt inde på sygehussektoren.

Hvad har EPJ-observatoriet dog gjort galt? Det vender jeg tilbage til. Heller ikke to andre konsulenthuse, der på det seneste har haft snuden inde på EPJ-området, Devoteam (Fischer & Lorenz) og Rambøll Management får chancen.

”Den nye EPJ-bestyrelse vil have nogen, der ikke har smuds på fingrene,” hører jeg. Altså ubesmittet af forhistorien.


Budbringeren anskudt
Og her er forhistorien. For et år siden kunne EPJ-observatoriet fortælle, at fuld dækning med EPJ sandsynligvis først ville være opnået i 2015, selv om den seneste satte deadline havde lydt på 2006. Som jeg skriver i morgendagens klumme på bagsiden af Berlingske Business udløste det jo et politisk stormvejr.

Hidtil havde man i indenrigs- og sundhedsministeriet samt på Christiansborg vist været ligeglade med, at stort set hvert amt udviklede sit skræddersyede EPJ-system, og at det naturligvis kostede overmåde dyrt. Men kunne amterne måske have været bedre tjent med at enes om at købe et sæt stangtøj, eller få udviklet et one-size-fits-all (med nogle tilpasninger, dog)?

EPJ-observatoriet blev ikke populær. Skudt som budbringer af dårlige nyheder blev det dog ikke, men lad os se, om observatoriet om et par måneder får fornyet den nødvendige bevilling eller ej.

Alt dette skete altså i det sene efterår 2005, og satte gang i alskens besserwisseri. For eksempel fortalte en it-forsker, at alt blot skulle skrottes, for man kunne have et helt nyt, perfekt fælles system parat om blot to år! Jeg lader lige billedet stå. Et offentligt it-projekt til et par milliarder. Færdigt på to år?

Løkke trak håndbremsen
Så faldt der lidt stilhed over sagen igen, men i marts 2006 gav indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke så pludselig besked om, at nu skulle der gribes ind. Mange opfattede, hvad han sagde, som at nu skulle alt, der var udviklet eller under udvikling skrottes. Afskrives. For nu skulle der faktisk udvikles et nyt system til sygehusene. Et fælles standardsystem.

(Nordjyllands amt, der stod lige foran at sætte sin underskrift på en EPJ-kontrakt med CSC, blev så skræmt, at man – så vidt jeg hører – sendte et brev til ministeriet om, hvorvidt det mon ikke var klogere, at man ventede med underskriften. Jo, svarede ministeriet.)

Det var imidlertid slet ikke Lars Løkke Rasmussens embedsmænd, der var nået til konklusionen om at skrotte alt. Det var it-konsulenthuset Devoteam, som har slæberne ret så godt inde hos det offentlige, der havde udarbejdet en rapport og afleveret den til ministeren (om på eget initiativ eller ej ved jeg ikke). Men Løkke blev glad, for det lignede jo nærmest en vidundermedicin. Faktisk hører jeg, at da ministeren fremlagde SINE planer på Amtsrådsforeningens årsmøde, var der flere passager i hans tale, der havde en forunderlig lighed med passager i konsulenthusets rapport.


Thor til modangreb

Løkke trak altså håndbremsen og varslede skrotning, selv om for eksempel Århus amt allerede havde over 300 millioner kroner ude at svømme i sit system, og hovedstadsområdet var i gang med en milliardinvestering. Ingen af de to steder, var udviklingen endnu afsluttet, men at lukke alt ned, straksafskrive, og vente og vente på et gigantisk nyt offentligt it-projekt.......

Nogen må have fortalt finansministeren, at det kunne være problematisk. Så finansministeriet tyede til et andet konsulenthus, Rambøll Management, som kiggede nærmere på samfundsøkonomien i straksafskrivninger og nyudviklingen. Økonomien var rådden, og risikoen for, at det skulle gå galt, stor.

Tvungen tallerkenvending
Så mon ikke Thor satte tommelskruerne på, for pludselig hørte vi, hvorledes Lars Løkke Rasmussen begyndte at trække i land. Han havde da ikke sagt, at alt skulle skrottes. Bare, at der skulle sikres et fælles EPJ-fundament, hvad det nu end var.

Så var det, at man (regering og regioner) traf beslutning om, at lægge hele ansvaret over i en ny organisation, Den nationale EPJ-organisation. Vedtagelsen skete i juni. I bedste fald ansættes direktøren ved årsskiftet, hvis det nylige stillingsopslag ikke blot repræsenterer en skinmanøvre. Og så skal der specificeres en ny strategi, en ny it-arkitektur, en ny EPJ-platform, hvis altså ikke regering og regioner ender i indbyrdes krig (om mål og midler), inden man er nået så langt. Rygtet går faktisk også på, at den nye direktørs første opgaver faktisk bliver at få sundhedsstyrelsens tre dele (statistik, informatik, afregning) til omsider at finde fodslaw, så indenrigs- og sundhedsministeriet står lidt stærkere.


Adfærdsregulering
I den nye EPJ-organisations bestyrelse findes ingen repræsentation af hverken patientorganisationer eller lægelige organisationer, kun for stat, regioner og kommuner. IT-leverandører er naturligvis heller ikke repræsenteret. Alle steder ligger masser af erfaringer, som man må håbe at den nye bestyrelse også trækker på. Ellers ligger der en risiko for, at det nye EPJ til hele sundhedssektoren ender med at få allerstørst fokus på det rent administrative og regnskabsmæssige. Hele kontrolsiden. EPJ som et middel til for alvor at kræve ændring i adfærden på sygehusene?

Snakken gik i sidste uge på EPJ-observatoriet årlige konference, der er Europas største, og som havde trukket 500 deltagere til. Noget af en præstation for en lille organisation, der består af konsulenthuset Mediq (som blandt andet har læger med ekspertise inden for sundhedsinformatik) samt Aalborg Universitet, der har stillet forskere til rådighed.

Desværre for deltagerne lettede tågen om fremtidens EPJ ikke. 7-8 måneder efter, at Lars Løkke Rasmussen kom med sin bombastiske udmelding står hele EPJ-folket stadig i vadestedet. Den nye EPJ-organisation, der også var på podiet, havde ikke rigtig nye konkrete oplysninger at byde på. Ingen aner for eksempel, om det også skal stå for noget af den kommende softwareudvikling.

Uvis fremtid
Som nævnt kom EPJ-observatoriet trods års godt arbejde til at tilhøre ”det forkerte selskab” efter sin sandfærdige udmelding om forsinket EPJ-dækning.

Eksisterer EPJ-observatoriet næste år? Det ved ingen. Blot er det helt sikkert, at mændene bag alligevel inviterer til endnu et årsmødet, og jeg er helt overbevist om, at konferencen igen tiltrækker interesserede. Som nævnt har observatoriet et godt fagligt ry, men mindst lige så vigtigt er, at det er blevet en slags nav i et stærkt netværk på kryds og tværs af EPJ-interessenter.

Men mon ikke observatoriet mange gange har fortrudt, at de undlod at have uld i mund sidste år. Så taler man jo et sprog, som politikerne forstår, uden at blive sure.


PS: I morgendagens klumme skriver jeg i øvrigt også, at efter hvad der blev fortalt af Løkke plus flere andre på EPJ-observatoriets årsmødet, så er Danmark med den nuværende EPJ-dækning et foregangsland i international sammenhæng. Holder det mon?

Ingen kommentarer: