25.10.06

Patienter kan nedlægge veto mod datakig

Et nyt lovforslag, der blev fremlagt i dag, udviser efter min mening en meget afbalanceret holdning til patientdata. Da det jo er rasende let at skubbe til frygten for, at udvedkommende snager i dine og mine data, kunne man have frygtet, at der blev indført så mange sikkerhedsforanstaltninger, at det ville blive til et stor gene for dem, hvis fornemste opgave det er at hjælpe patienterne bedst muligt på den tid, der findes.

Men Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ser hellere, at man forebygger mod misbrug ved forudgående kontrol og efterfølgende kontrol samt straf. Faktisk øges straframmen med det nye forslag til fire måneders fængsel, hvis man har snaget i noget, man ikke har ret til (jeg ved ikke, hvad den er i dag). Han talte på den årlige konference for alle, der arbejder med de elektroniske patientjournaler, arrangeret af EPJ-observatoriet, som har haft til opgave at følge EPJ-udviklingen herhjemme i mange år.

Her er lidt om indholdet af den nye lov. Patienter skal ikke afkræves et samtykke, før læger og andre relevante personer må se deres journal, men de kan nedlægge veto mod datakigget (medmindre for eksempel hensyn til andre patienter eller lignende gør det nødvendigt. Ifølge forslaget får kun læger, sygeplejersker og jordemødre onlineadgang til patientdata. Ikke andre grupper såsom fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter. De skal igennem dem, der har ret til det. Der var dog reaktioner, som sagde, at det slet ikke holdt i dagligdagen.

Og så er der knyttet et krav til onlineadgangen. Man kan ikke bare kigge, hvis man vil. Kun i sammenhæng med en aktuel patientbehandling.

Kontrollen? Den, der logger sig ind, sætter sit ”fingeraftryk”, hvor end den pågældende har kigget. Derfor vil misbrug let kunne afsløres, og der vil garanteret være en mulighed for at bygge en vis lidt automatik ind i vurderingen om, hvorvidt dette patientopslag er o.k.

I øvrigt er det nuværende syn på EPJ for indsnævret, mener ministeren. Data skal også kunne bruges for eksempel af de praktiserende læger og andre, hvor det er relevant. Han ønsker den brede brug, der sikrer sammenhæng i behandlingen – så patienten heller ikke skal aflevere samme data til hudløshed. Og tak for det, længe tiltrængt.

Nu er det så en ny national EPJ-organisation, der skal sikre koordineringen, og man er netop gået på jagt efter en administrerende direktør.

Ingen kommentarer: