3.10.06

Sygehus-IT: Direktør efterlyses til skoldhed stol

Jeg hører, at et længe ventet stillingsopslag, som gælder en meget varm stol, er lige på trapperne. Det gælder posten som direktør for den nyoprettede centrale EPJ-organisation. Posten bliver ikke let at få besat, da ansvaret for at få styr på de elektroniske patientjournaler (EPJ) landet over er både en politisk og fagpolitisk befængt gyser.

Som bekendt har en række sygehusejere (amter) fundet det mest interessant/relevant at udvikle hver deres ”dybe tallerken”, hvad angår EPJ, og Sundhedstyrelsen blandede sig først sent med forslag til standarder. Disse var desværre i et vist omfang skrivebordsstandarder, som generede læger i deres daglige arbejde.

Selvfølgelig er både tidsplaner og budgetrammer overskredet gang på gang, og SOS-flaget vajer over de allerstørste projekter, herunder hovedstadsområdets (kræver Berlingske-abonnement for at se min fulde klumme om sagen). Man ”glemte” desuden at sikre, at EPJ-data uden videre kunne følge patienten, hvis denne blev indlagt i et andet amt (5 pct. af alle patienter bliver det), og det blev anstødsstenen, der fængede på landsplan.

Politisk indgreb
I marts 2006 varslede indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen et politisk indgreb i sagen. I juni blev regeringen og de fem regioner (de 14 amternes efterfølger) enige om, at der skal etableres en fælles EPJ-organisation til sikre en udvikling bort fra de mange ”dybe tallerkener”.
Nu er vi i oktober, direktøren er endnu ikke på plads, men det er bestyrelsen dog. Er den egentlig offentliggjort? I hvert fald kommer den her:

Ib Valsborg, Finansministeriet (tidligere departementschef i I og S-ministeriet), formand
Jytte Lyngvig, direktør for Lægemiddelstyrelsen (under I og S-ministeriet)
Afdelingschef Vagn Nielsen fra I og S-ministeriet
Lone Christiansen, direktør, Danske Regioner.
Kontorchef Lars Hagerup, Danske Regioner.
Afdelingschef Erling Friis Poulsen, Danske Kommuner
Alt med forbehold for, at jeg har hørt helt rigtigt.

Javel hr. minister
Profil af den kommende direktør (mit bud): ”Du skal være i besiddelse af god indsigt i EPJ-området, stålnerver og stort mod”. Med småt står tilføjet: ”Eller du skal være rigtig god til at sige ”Javel, hr. Minister”, vel at mærke til den rette minister”. Udpegningen af bestyrelsesformanden - fra finansministeriet - kunne tyde på, at Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Thor Pedersen ikke er helt enige om mål og midler i denne sag, men mon ikke de er enige om, at de helst ville være den foruden.

EPJ-Observatoriet på sidespor
Den nye direktørs indledende opgave bliver at sikre et overblik over nuværende EPJ-udvikling i amterne. Det undrer mig, at man rutter sådan med hans og organisationens tid og kræfter. Det overblik har jo været skaffet årligt på fortrinlig vis af det offentligt finansierede EPJ-Observatorium, der består af folk på Ålborg Universitet og et konsulenthus med speciale på sygehus-it.

Er EPJ-observatoriet pludselig blevet utroværdigt, eller blot et en slags ekstra forsikring om, at Business As Usual er suspenderet. At det er bedst med nye øjne? Men tid er kritisk og klokken tikker. Det her gælder bedre patientbehandling plus øget effektivitet/økonomi. Dermed gælder det også mindre ”hovsa”.

Sådan lød mit bud på, hvad der sker lige nu. Fornuftigt eller ej? Vil du til orde, så tryk blot på "comments". Du kan også vælge at maile mig på dorte.toft1snabelagmail.com (at jeg ikke skriver @ skyldes, at der er små softwarerobotter, der fisker løs efter e-mailadresser på internettet. Formålet er at finde adressater til spam, altså uopfordret reklame, og den slags vil jeg helst undgå).

Ingen kommentarer: