18.7.06

Frem med svenske IT-kvinder

Advarsel: Ligestillings-stof. Der er for få kvinder i toppen af den svenske IT-branche, og det skal der gøres noget ved. IT-ministeren, infrastrukturminister Ulrica Messing, har anmodet Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, om at udarbejde en handlingsplan for, hvorledes man få bedret kvindernes repræsentation. KTH har selv arbejdet aktivt for at få gjort noget med skævdelingen internt.

Begrundelsen for den nye indsats? Ministeren Ulrica Messing har tidligere udtrykt sig således om sagen i IT-avisen ComputerSweden:
”Sveriges roll som framstående it-nation kommer att utmanas, och om vi ska fortsätta att ligga i topp så krävs det att både kvinnor och män är med och utvecklar framtidens produkter och tjänster.”
Artiklen er her.

Om det vitterligt kan gøre en forskel, må tiden vise (hvis ellers handlingsplanen lykkes). Men i disse globaliseringtider kan det måske netop være Q-tankegangen, der kan gøre en lille afgørende forskel. Heja Sverige.

Ingen kommentarer: