12.7.06

Søgning til datalogi 20% ned

På Computerworld.dk er der gang i en god debat om, hvorfor der er så stort et fald i søgningen til datalogistudiet. Computerworld har via en rundringning konstateret følgende: "Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har i gennemsnit oplevet et fald på omkring 20 procent i antallet af unge, der har søgt datalogi som førsteprioritet i forhold til sidste år.". Udviklingen betegnes af brancheforeningen IT-Branchen som katastrofal, da der er et skrigende behov for netop dataloger.

Tjek artiklen De unge vender ryggen til datalogi.

Blandt debattørerne, der kommenterer artiklen, gives flere bud, og heriblandt rejses muligheden for at det er den danske fremmedfjendskhed, der er afskrækker. I debatten tages i øvrigt også fat på et andet svært problem, nemlig det store frafald blandt studerende.

Jeg har - som nummer 24 - blandet mig i debatten: "Gad vide om store fald i søgningen til datalogien er direkte forbundet med, at de danske datalogistudier ikke længe er et gratis tag selv bord for hele verdens uddannelsessultne unge. Lige som de danske ingeniøruddannelser heller ikke længere er gratis for alle.
Da jeg i februar 2003 jeg kiggede på INGENIØR-studiet (altså ikke datalogien)var hver ottende ingeniørstuderende fra udlandet. Især talte kineserne godt i statistikkerne." Citat slut.

For universiteterne gav de "taxameter-penge" i kassen. Også derfor vakte det megen bekymring, da der blev sat en stopper for gratis uddannelse af folk (vist nok af dem uden for EU). Med den lille interesse fra danske unges side (afspejlet blandt andet i, at karakteren, der giver adgang, er lav), var der jo stor risiko for at den akademiske stab måtte skæres ned. Også til skade for de tilbageblevne danske unge.

Jeg erindrer ikke pr. hvilken dato dette stop indtrådte. Helt stop er der dog ikke tale om, idet der gives stipendier, men slet ikke i samme omfang.

I øvrigt viste min research den gang, at der var nettoudvandring af færdiguddannede ingeniører, og her talte ikke blot "de fremmede" i tallet. Rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet forklarede med, at de fremmede dimmitender måtte ud af klappen (Danmark)lige efter eksamen, så der var ikke tid til at søge arbejde. Jeg tvivler på, at det er hele forklaringen. Mon ikke skat, vejr og det ejendommelige danske sprog spiller en stor rolle ligesom lysten til enten at springe videre til USA og Canada med en datalogigrad i ryggen eller til at vende hjem til fosterlandet.

Om jeg tager fejl vil vise sig, for der er så vidt jeg ved åbnet for, at de unge færddiguddannede nu har nogle måneder til at søge sig arbejde efter endt uddannelse. Med den efterspørgsel, der er efter højtuddannede, burde hver og en færdigdimmiteret udenlandsk datalog og ingeniør kunne få job herhjemme.

Ingen kommentarer: