9.7.06

Nødsystemer i alvorlig nød

På sin vis er det lidt ejendommeligt, at der er så stor en ophidselse over de elektroniske patientjournaler (EPJ) – eller rettere over, at amterne er gået i hver sin retning uden at prioritere kommunikation mellem EPJ-systemerne på tværs af amtsgrænser. Ophidselsen burde nemlig være endnu større over de danske nød- og beredskabssystemerne. Kryds fingre for, at vi ikke får et terroristangreb her. Blot en sølle julestorm for nogle år siden kunne ikke håndteres hensigtsmæssigt, hvad angår kommunikation mellem nødsystemerne.
Der er omkring 100 forskellige nødsystemer – hos politi, hos brandvæsen, hos Falck og de kommunale ambulancer. Systemerne er gennemsnitligt 15 år gamle, og de kan ikke tale sammen. Slet ikke på tværs af ”væsener” og typisk heller ikke inden for samme væsen, hvis det er på tværs af kommuner eller amter.
Mon ikke det kan koste langt flere menneskeliv, skulle katastrofen ske, en at ét EPJ-system ikke kan snakke med et andet.

Seest og Roskilde Festivalen
Ved katastrofen i Seest, hvor en fyrværkerifabrik eksploderede, kom brandvæsener og hjalp til på tværs af kommunegrænser. Men deres respektive systemer kunne ikke kommunikere sammen!
B.T. har fortalt, hvorledes Falck-ambulancer spildte kostbar tid ved katastrofen på Roskilde Festivalen. Falcks systemer kunne ikke kommunikere direkte med politiets og brandvæsenets systemer, så kommunikationen skulle gennem tre ekstra led.

Tetranet på vej
I min klumme på bagsiden af Berlingske Business i morgen fortæller jeg om, hvorledes man omsider tager fat ved nældens rod. Der indføres et landsdækkende, digitalt nød- og beredskabssystem. Kommunikationen sker via radiosendere og altså ikke GSM-mobiltelefonnettet. I morgen, mandag, skal de selskaber, der ønsker at stå for driften af nødsystemet i 10 år, senest klokken 12 have afleveret nødvendig dokumentation for økonomi og teknologi til Økonomistyrelsen.Der er tale om en teknologi, som hedder Tetra (Terrestrial Trunked Radio), og det er standarden, som man har lagt sig fast på i Europa. Derfor skulle det også blive muligt at kommunikere på tværs af grænser, skulle katastrofen gøre det relevant.
I Tetranet får nødopkald topprioritet pr. automatik (der findes særlig nødknap på den håndbårne enhed). Den tillader en-til-mange kommmunikation, walkie-talkie funktionalitet og mange-til-mange kommunikation.
Tetranet kan ikke aflyttes, da kommunikationen krypteres. Det vil måske gøre livet kedeligere i de danske hjem, der finder fornøjelse i at scanne politiets linier, men heldigvis vil det også gøre livet sværere for dem, der er i gang med fortløbende ødelæggende aktioner.
Hvorledes Tetra-teknologien i øvrigt er i sammenligning med mobiltelefonien kan man se på opslagsværket
Wikipedia
. Det skrives af alskens mennesker, og normalt er det ret så korrekt, når det gælder faktuelle oplysninger om ukontroversielle emner.

Fortsat strid
Men selv om Tetranettet forventes af blive brugt af alle aktørerne i nød- og beredskabet, kommer det ikke til at ske uden sværdslag. Politiet er modent til et skifte. Politiets gamle kommunikationsystem, Thor, er faktisk så gammelt, at det ikke er muligt at skaffe reservedele længere. Men på visse kommunale brandstationer høres protester om, at det bliver alt for dyrt, og ”det vi har er jo betalt, og det er godt nok til os”, ligeledes klages andre steder over omkostningerne. De mobiltelefonlignende enheder, de enkelte skal bruge, er der også noget dyrere end almindelige mobiltelefon. Falck har i øvrigt sit helt eget system! Gad vide, om de bliver til at skubbe over på det fælles system. Falck er jo privat ejet.

Forældet teknologi
Men der er anden kritik mod Tetranettet end blot den økonomiske. For eksempel kunne man for et par måneder siden læse i Berlingske Tidende, at Tetra repræsenterer en forældet teknologi, og den er vitterligt langsom. Det gør det umuligt for eksempel at sende live-video fra et ulykkessted til en kommandocentral, og det kan være kritisk.
Rådgivningsfirmaet Gartner, der har kigget nærmere på både økonomi og teknologi for Rigspolitiets Radioudvalg, siger, at nok er Tetra en ældre teknologi, men den er gennemprøvet og fungerer, derfor anbefales den. Der er nye nødteknologier på vej, blandt andet i forbindelse med den hurtige såkaldte 3. generations mobiltelefoni, men de er endnu ikke gennemtestet.
På den anden side ser man for eksempel i USA, at Tetra IKKE står alene. At den tungere datatransmission, såsom videobilleder, sker via et system, der bruger internettet som transportvej. Det fordrer så, at der på ulykkesstedet kan etableres internetforbindelse uden videre. Det må kunne ske via satellit, eller med tiden måske via et landsdækkende trådløst internet. Danmark er jo et lille land. Hvad det koster, aner jeg ikke, men det ville jo også give et løsning på problemet med, at bor man i en udkrog, så kan det godt være svært overhovedet at få bredbånd. Og får man den, er det bredbånd med sneglefart.

Ingen kommentarer: