1.11.06

Amter sælger it-medejerskab til spotpris

CSC bliver nu eneejer af datterselskabet CSC Scandihealth, der står for sygehussystemer og andre systemer, der har med sundhedsvæsenet at gøre. Amterne sælger sin 40 procents andel til CSC, der ifølge Computerworld betaler 120 millioner kroner for aktieposten.

Er det beløb ikke meget lavt? CSC Scandihealth omsatte jo for 316 millioner kroner i regnskabsåret 2004/2005 og havde et overskud på 25,5 millioner. CSC’s pris for 1 krone i omsætning er altså blot 1,50 kroner.

Af Computerworld-artiklen fremgår, at beløbet ikke har været til forhandling, da prisen ”blev låst fast til omsætningen” den gang, hvor CSC købte sig ind i amternes it-center. Det var efter at amterne selv havde ”købt” det såkaldte sundhedsdatacenter ud af KMD (da Kommunedata), som var ejet af amter og kommuner. Nu er det kun kommunerne.

Habilitet
Amterne forklarer salget af resterende 40 procent med, at der ellers kan opstå habilitetetsproblemer i forbindelse med de elektroniske patientjournaler. CSC Scandihealth er en af flere EPJ-leverandører, men staten og regionerne (amterne) har jo oprettet Den Nationale EPJ-organisation, der får ansvaret for at nå frem til en ny, fælles EPJ-platform. Ingen aner dog, om organisationen får udviklingsansvar eller om den ”blot” skal udarbejde kravsspecifikationer til markedets it-leverandører.

Er en medvirkende grund til, at amterne sælger til spotpris, at man ikke vil være med til at bære it-centrets underskud, skulle CSC Scandihealth ende helt ude i mørket, hvad angår e-journalerne, som der er postet mange millioner i? IT-selskabet vil jo stadig have kommunerne, som en vigtig kunde, men spørgsmålet er vel, om den omsætning batter nok.

CSC Scandihealth kom i øvrigt meget sent ind i EPJ-racet og kom tilmed i klemme, da indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen trak bremsen ved at dekretere, at nu skulle der skaffes fodslaw på den front. CSC var blot en underskrift fra at have vundet sin første ordre på EPJ-kernen, da Nordjyllands Amt lod sig forskrække af ministeren.

Kommundata snorksov
En anden sag er, at sundheds-selskabet burde have været allerførst ude med et EPJ-system. Foden var jo for længst inde hos alle amter, idet Kommunedata stod for sygehusenes patientadministrative system. 1. generation var det røde system, 2. generation det grønne, som p.t. findes i tre forskellige udgaver.

Hvorfor Kommunedata bommede totalt? Det skyldes nok en blanding af monopolsyge, grådighed og modvilje mod besvær. Udvikling koster dyrt. Kommunedatas sundhedsdatacenter tjente pengene på driften af patient-systemerne. Selve udviklingssiden var en underskudsforretning, så vidt jeg har lyttet mig til. Og ejerne – Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening – finansieredes i høj grad af Kommunedatas overskud. Læg så oveni, at amterne havde vidt forskellige ønsker til, hvad der skulle dækkes af EPJ. Resultatet blev ZZZZzzzzzzzz.

Så i stedet for en udvikling af et fælles basis EJP-system gik tiden. Og da fraværet af elektroniske patientjournaler nærmest blev pinlig for det danske sygehusvæsen begyndte stort set hvert amt at udvikle sit eget system, uden at der blev vedtaget standarder for indbyrdes kommunikation mellem systemerne. Og nu skal der startes forfra igen med noget fælles!

Ingen kommentarer: