26.11.06

Kvinden der gør en forskel

Midt i store debatter om global opvarmning, AIDS, mangel på rent drikkevand og fældning af skovområder der erstattes af gold ørken, synes det som om, at de små jordnære projekter overses. Jeg har tilladt mig at sætte lidt spotlight på to af disse i morgendagens klumme på bagsiden af Berlingske Business.

Jeg har nemlig fået mig en heltinde. En ingeniør med speciale i energibesparelser. Hendes navn er Christina Galitsky, og hun arbejder på at sikre, at kvinderne i Dafurs-flygningelejre kan begrænse deres timelange vandringer efter brænde ved at reducere behovet for netop brænde under kogekarene. Dermed begrænses også risikoen for, at kvinderne voldtages (mændene ville simpelthen blive slået ihjel, hvis de bevæger sig uden for flygtningslejrene; kvindernes "nøjes" typisk med med gruppevoldtægter).

Galitsky arbejder også på at afbøde, hvad hun kalder verdens største forgiftning af en befolkning. Her handler det om familierne i Bangladesh, hvis drikkevand ofte trækkes fra boringer i områder med en kraftig arsenikforurening. Hendes forskning gælder et filter, der kun må koste to dollar, men som skal kunne hjælpe en hel familie mod arsenikken i et år.

Jeg mødte Christina Galitsky i september på en konference i Boston, hvor hun fik en pris overrakt som årets "humanitarian" blandt en lang række unge med "årets bedste ideer". Her fortalte hun også, at mens pengemænd rask væk bevilger millioner af dollar til alt, der lugter af internet-, nano- og bio-teknologi, så er der lukket for hjælp til lavpraktiske løsninger til drastiske problemer.

Hvordan hun selv tjener til dagens og vejen? Galitsky, der er forsker tilknyttet et universitet, rådgiver en række industrier (bryggerier, vinproducenter, kraftværker m.v.) om, hvorledes de får identificeret energispild. Hun står blandt andet bag en række it-modeller, der leder frem til energibesparelser.

Hvor har vi en tilsvarende dansk rollemodel for unge?

Tilføjelse den 7/2/2007. Jeg fik i dag en mail fra Christopher Fabritius, der havde været så venlig at oversætte dette indlæg. Han havde ad omveje fået en anmodning fra Christina Galitskys mor, som gerne ville vide, hvad der var skrevet. Her er oversættelsen (the translation of above blog entry):

The Woman That Makes a Difference

In the midst of the debate about global warming, AIDS, the lack of pure
drinking water and foresting resulting in bare deserts, it seems the
small, close-to-earth projects are overlooked.

I have allowed myself to set a bit of spotlight on two of these in
tomorrow's piece on the back of Berlingske [note: Large Danish
Newspaper] Business.

This is because I have found an idol. An engineer specializing in energy
saving. Her name is Christina Galitsky and she is working to ensure that
the women in the refugee camps of Dafur can limit their hour-long walks
for firewood by reducing the need for said firewood under the cooking
jars. Thus, the women's risk of being raped (men are typically just
killed if they move outside the refugee camps; the women typically
"only" get group raped)

Galitsky is also working to prevent what she refers to as the world's
largest population poisoning. This focuses on the families in
Bangladesh, whose drinking water is often pulled from wells in areas
severely poisoned by arsenic.
Her research is for a filter, that must cost less than 2 dollars but
will protect a whole family from the arsenic for a year.

I met Christina Galitsky in September on a conference in Boston, where
she received for "Humanitarian of the Year" - selected from a large
group of young people with "The Best Idea of the Year". Here, she also
told me that while venture capitalists will happily invest millions of
dollars in anything smelling of Internet- nano- or biotechnology, there
is no help for simple solutions to drastic problems.

How she makes her living? Galitsky, who is a researcher associated with
an university, advises a number of industries (breweries, wine producers
power plants, etc.) about how to identify energy waste. Among other
things, she has developed a number of IT modeling tools that lead to
energy savings.

Where do we have a similar danish role model for young people?

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hvis nogen vil læse mere om Christina Galitsky mm, tjek http://eetd.lbl.gov/newsletter/nl23/1darfur.html samt http://www.esustainableworld.org/

Mens vi venter på nogen at fortælle om en dansk rollemodel, håber jeg, at disse sites kan være til inspiration.

Mvh, Karen Mardahl

(PS Tak for en god blog!)

Dorte Toft sagde ...

Tak for lænkerne. Og ja. Vi venter stadig på nogen, der kan fortælle om en dansk rollemodel.
Dorte