4.3.07

Haarder: Forfejlet kritik

Undervisningsminister Bertel Haarder mener, at jeg fejler i min kritik af ham, skevet i blogindlægget "Haarder m.fl. forstår ikke betydningen af it-viden". Jeg adviserede ministeriet om mit indlæg, og der gik kun få dage, før ministeren selv svarede pr. mail.

Mailen er påført et referencenummer, så jeg går ud fra, at den er officiel, hvorfor jeg til tillade mig at gengive den:

Kære Dorte Toft

Tak for din mail af 25. februar 2007.

Jeg synes, du er meget personligt nedgørende i din kommentar. Jeg har mine embedsmænd som vidner på, at jeg driver IT-udviklingen så langt og så hurtigt som overhovedet muligt. Bl.a. har jeg 2 gange besøgt "Mingoville" og drøftet mulighederne for at udbrede konceptet til andre fag, lektiehjælpsprogrammer osv.

Jeg synes ikke, Computerworlds dækning har været seriøs. Vi gør alt, hvad vi kan. Og vi er nr. 1 i verden!

Med venlig hilsen

Bertel Haarder
Citat slut.

Jeg har i forvejen beundret Haarder for altid at fatte pennen, når han mener, at der er skrevet noget forkert eller fordrejet om ham, for det tjener jo alle også at få den angrebnes ufiltrerede holdning til tingene. Det er jo sjældent, at alt kan gøres op i sort/hvidt, og at Haarder også tager en blog alvorligt nok til at reagere på indholdet, viser jo en åbenhed over tidens nye, supplerende kommunikationskanaler.

Mit svar lød således:
Kære Bertel Haarder,
Tak for dit svar. Måske er jeg for nedgørende, men hvis det er tilfældet skyldes det jo især engagementet:-)

Jeg mener, at uddannelse forpligter! Når man udnytter muligheden for en god gratis uddannelse, så er man også forpligtiget over for samfundet til at være bredt ansvarsbevist. Og det har hverken folkeskolelærere eller deres uddannelsesinstitutioner været på it-området, hvor ulysten har været fremtrædende, og hvor de har ladt årgang efter årgang af børn i stikken. Det kan du vel ikke benægte.

Tænk hvis emnet for alvor havde været på dagsordenen og med engagement. Tænk hvis vi havde mange unge, der lige som i Israel, Irland, Sverige og Holland så it-området som en spændende karrierevej.

Jeg ved ikke, om du har tjekket debatten på det seneste under (Og her skriver jeg henvisning til indlægget om Haarder selv og om Jakob Nielsens holdning til skoler og it.....)

Et problem er der under alle omstændigheder. Og hvad vil der ske, hvis du i tre år suspenderer muligheden for afprøvning i husgerning og sløjd, for i stedet at tage it-kompetencer ind? Men måske er systemet for tungt til at det kan lade sig gøre.

Med venlig hilsen
Dorte Toft

Ingen kommentarer: